За нас

Мисия

Рекламна агенция ОПТИМА е създадена с цел да предостави на бизнеса комплексно обслужване в областта на рекламата и дизайна, на базата на трайни партньорски взаимоотношения, почиващи върху лоялност, коректност, взаимно доверие и уважение.
Магията на рекламата е в същността й да установява контакт с широката общественост. Най-важните компоненти в рекламата са визията, която тя налага, и посланието, което носи. В съответствие с тази тенденция ние Ви предлагаме творчески решения и дизайн, базирани на модерната естетика и форма, решения и дизайн, които се открояват от всичко останало.
Ние вярваме, че ключът към успеха е в творческото виждане за нещата. Вие ще откриете искрата на творчеството във всичко, което правим – от концепциите до дизайна, от писането на текстове до управлението на проектите. Ние се стремим не просто да бъдем различни, а да бъдем по-добри.
Рекламна агенция ОПТИМА е достатъчно голяма, за да посрещне Вашите нужди и същеврeменно достатъчно “малка”, за да Ви отдаде вниманието, което заслужавате. Ние ще Ви осигурим качествен продукт, на достъпна цена, доставен на време – за Вашите целеви групи и според Вашия бюджет.

 

Принципи

• Лоялност – основна цел на нашата агенция е да изградим трайни взаимоотношения с нашите клиенти, основани на взаимно дoверие, уважение и коректност;

• Отговорност – приоритет на нашия екип е постигането на оптимални резултати по конкретните проекти - ние се стремими да бъдем максимално полезни на нашите клиенти;

• Креативност – на един силно конкурентен и непрекъснато развиващ се пазар, творчеството е важна предпоставка за налагане, утвърждаване и растеж; ще го откриете във всичко, което правим; нашата креативност ще работи за Вас;

• Гъвкавост – в основата на нашата работа стои възможността за бърза реакция на непрекъснато променящите се външна среда и изисквания на клиентите, което е необходима предпоставка за успешен бизнес;

• Динамичност – развитието е базова предпоставка за успех – нашият и този на нашите клиенти;

• Организираност – добрата координация и сътрудничество са гаранция за постигането на високи резултати.